Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 29. mars

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 45 trekte tal eller før

Bingovert: Britt Myrold og Andreas Silden i teknikken

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook