Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 28. september

Lykketalspott: Kr 10000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 45 trekte tal eller før

Bingovert: Britt Myrold./Teknikk:Andreas Silden.

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook