Nordfjord Nærradio

BINGOPREMIAR VERT UTBETALT MANDAG FØR FØRSTE BINGO I NY MÅNAD!

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 7. juni

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 55 trekte tal eller før

Bingovert: Britt Myrold er bingovert, mens Andreas Silden styrer teknikken

Siste frå Fjordabladet