Nordfjord Nærradio

BINGOPREMIAR VERT UTBETALT MANDAG FØR FØRSTE BINGO I NY MÅNAD!

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 24. juli

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 49 trekte tal eller før

Bingovert: Britt Myrold og Andreas Silden i teknikken

Siste frå Fjordabladet