Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 11. mai

Lykketalspott: Kr 15.000 kr

Lykketal trekkjes: Etter 52 tal

Bingovert: Britt Myrold er bingovert, mens Andreas Silden styrer teknikken

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook