Nordfjord Nærradio

BINGOPREMIAR VERT UTBETALT MANDAG FØR FØRSTE BINGO I NY MÅNAD!

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 4. oktober

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 53 trekte tal eller før

Bingovert: Jon Roar Øien

Siste frå Fjordabladet

Siste frå Facebook