Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 17. august

Lykketalspott: Kr 12.000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 45 trekte tal eller før

Bingovert: Jon Roar Øien

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook