Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 1. februar

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 58 trekte tal eller før

Bingovert: Jon Roar Øien

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook