Nordfjord Nærradio

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 6. juli

Lykketalspott: Kr 15.000 kr

Lykketal trekkjes: Etter 60 tal

Bingovert: Jon Roar Øien

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook