Nordfjord Nærradio

Spelt nyleg

Her kan du sjå dagens spelte låtar på Nordfjord Nærradio.

Radiobingo

Neste bingorunde: onsdag 19. juni

Lykketalspott: Kr 14000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 45 trekte tal eller før

Bingovert: Jon Roar Øien

Nettradio