Nordfjord Nærradio

Spelt nyleg

Her kan du sjå dagens spelte låtar på Nordfjord Nærradio.

Radiobingo

Neste bingorunde: onsdag 24. juli

Lykketalspott: Kr 15000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 49 trekte tal eller før

Bingovert: Britt Myrold og Andreas Silden i teknikken

Nettradio