Nordfjord Nærradio

Pga 17 Mai vert det Torsdagkveld i kveld fra kl 22 BINGOPREMIAR VERT UTBETALT MANDAG FØR FØRSTE BINGO I NY MÅNAD!

Radiobingo

Bingo-berta med bongar

Neste bingorunde: onsdag 22. mai

Lykketalspott: Kr 10000 kr

Lykketal trekkjes: Gullpott går ut på 45 trekte tal eller før

Bingovert: Jon Roar Øien

Siste frå Fjordabladet

Politiloggen

Siste frå Facebook